აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2008

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | |
ობიექტების რაოდენობა: 4.

გავაშელი, თინათინ (2008) ქრისტიანული მოტივები გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში. თელავი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლობჯანიძე, ივლიტა (2008) ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მარგიანი-სუბარი, ქეთევან (2008) ზემოსვანურ დიალექტთა მორფოსინტაქსური ანალიზის ზოგი ასპექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩინჩალაძე, ნათია (2008) შიო არაგვისპირელის თხზულებათა ძირითდი საკითხები. თელავი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 16:23:40 2018 PDT.