აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2006

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 7.

გოლიაძე, ოლეგ (2006) შუა საუკუნეების ლიტერატურული პრინციპები ქართულ მწერლობაში (V-XVIII სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოქსაძე, ლია (2006) ასპექტის ზოგიერთი სემანტიკური და პრაგმატიკული მახასიათებელი (ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენათა მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუჭვა, ელეონორა (2006) გაბრიელ გარსია მარკესის XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პუბლიცისტიკის ზოგიერთი მიმართულება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომთაძე, ნაზი (2006) დუტუ მეგრელის (დიმიტრი ხოშტარია) ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შავლაძე, თეა (2006) სინესთეტური აღქმის ვერბალური გამოხატულება როგორც კულტურული ფენომენი : (ინგლისური, ქართული, რუსული, გერმანული და იტალიური ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წიკლაური, ხათუნა (2006) "აბსურდის ციკლი" ალბერ კამიუს შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაშვილი, ნატა (2006) თემატური ეპითეტი როგორც რეტროსპექტული მოდალობის ინდექსი ავტოპორტრეტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 03:12:06 2017 PST.