აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2003

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 6.

გოცირიძე, რუსუდან (2003) სპეციალური ტექსტების დამოუკიდებელი კითხვის უნარ-ჩვევათა სრულყოფა კომპიუტერის საშუალებით ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მარტაშვილი, ქეთევან (2003) ბიბლიურ ალუზიათა ლინგვო-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურენოვან მხატვრულ პროზაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, მიმოზა (2003) სასწავლო-შემეცნებითი აქტივობის განვითარება ქართული ლიტერატურის სწავლებისას ჰუმანიტარული ორიენტაციის კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შტააძე, ხათუნა (2003) ქართული ენის სტილისტიკის ელემენტების სწავლება ქართული ელემენტარული სკოლის III-IV კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შურღაია, თეა (2003) სპარსული პარემიოგრაფია და სპარსული ანდაზის აზრობრივი სტრუქტურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაია, თაია (2003) აბსტრაქტული და მსგავსება-ნაირობის გამომხატველი სახელები მეგრულსა და ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Nov 22 23:49:12 2017 PST.