აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2001

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | |
ობიექტების რაოდენობა: 4.

ლომთაძე, თამარ (2001) ქალაქური მეტყველების თავისებურებები (ქ. ქუთაისის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მრევლიშვილი, ნანა (2001) გრიგოლ ნოსელის "გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების" ქართული ვერსია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნებიერიძე, ნონა (2001) 1832 წლის შეთქმულება და მისი გამოძახილი XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რობაქიძე, ლალი (2001) დავით კლდიაშვილი ქართველ მწერალთა თვალთახედვით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 03:29:18 2017 PST.