აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1997

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | Б | К | П | С | Ч | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 16.

A

Arabuli, Avtandil (1997) Wechselbeziehung von der nomonalen und verbalen Derivationen in den Kartwelischen Sprachen. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Беридзе, М.М. (1997) Прецедентный (включенный) текст и проблемы его перевода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кванталиани, Л.М. (1997) Гипотексис в грузинской разговорной речи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кульбужев, М.А. (1997) Лексика связанная с анатомией и физиологией человека в нахских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патарая, Д.Т. (1997) Актиномицеты почв Грузии, и их протеологическая, литическая и нитрогеназная активности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сахвадзе, Л.И. (1997) Микробиологическое превращение соединений железа, марганца, фосфора и серы в рудах, почвах и подземных водах Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чхиквишвили, И.Д. (1997) Минорные флавоноиды чая и цитрусовых. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

დანელია, ნანა (1997) სუფიქსური და უნიშნო ვნებითების მწკრივთა წარმოებისათვის საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მამისმედიშვილი, ხვთისო (1997) ჯვარ-ხატები საკულტო ტექსტებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მამფორია, გელა (1997) ტერენტი გრანელის პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაღლაკელიძე, ნათელა (1997) ზმნის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მთვარელიძე, ივანე (1997) ძველი ქართული აფორისტული მეტყველება (V-XVIII საუკუნეები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულავა, ნესტან (1997) XII-XIII საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფიის მხატვრული სპეციფიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულაძე, მზია (1997) შელოცვათა პოეტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შონია, მიხეილ (1997) ორენოვნობა-მრავალენოვნობის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ასპექტები. / საქართველოში რუსული ენის როგორც უცხო ენის ფუნქციონირების მასალაზე /. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭელიძე, ედიშერ (1997) ძველი ქართული საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 05:15:46 2017 PST.