აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1997

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Б | К | П | С | Ч | | |
ობიექტების რაოდენობა: 9.

Б

Беридзе, М.М. (1997) Прецедентный (включенный) текст и проблемы его перевода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кванталиани, Л.М. (1997) Гипотексис в грузинской разговорной речи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кульбужев, М.А. (1997) Лексика связанная с анатомией и физиологией человека в нахских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патарая, Д.Т. (1997) Актиномицеты почв Грузии, и их протеологическая, литическая и нитрогеназная активности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сахвадзе, Л.И. (1997) Микробиологическое превращение соединений железа, марганца, фосфора и серы в рудах, почвах и подземных водах Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чхиквишвили, И.Д. (1997) Минорные флавоноиды чая и цитрусовых. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

დანელია, ნანა (1997) სუფიქსური და უნიშნო ვნებითების მწკრივთა წარმოებისათვის საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაღლაკელიძე, ნათელა (1997) ზმნის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭელიძე, ედიშერ (1997) ძველი ქართული საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Sep 20 12:48:28 2017 PDT.