აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1993

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: G | Б | В | Н | Ц | Э |
ობიექტების რაოდენობა: 8.

G

Goksadze, Lily (1993) Catenative relations and problems connected with non-finite forms of the verb in modern English. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бахтадзе, Д.П. (1993) Проблемы фразеологической предикации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вахтангадзе, О.Д. (1993) Основные проблемы учебно-воспитательной работы в процессе трудового обучения (На материале обучение трудового и естествоведенческо-математических дисциплин в общеобразовательных школах и межшкольных комбинатах Республики Грузия). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Набиев, А.А. (1993) Биохимические основы хранения винограда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цицвидзе, А. (1993) Особенности роста и развития хвойных Аджарии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Элисашвили, В.И. (1993) Биосинтез и свойства лигноцеллюлолитических ферментов высших базидиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, ლეილა (1993) მოსწავლეთა ქცევის კორექცია ძნელადაღსაზრდელობის ადრეულ პერიოდში (უმცროსი ასაკის მოზარდები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოხაძე, ნინო (1993) სამშობლოს სიყვარულის აღზრდის საკითხები აკაკი წერეთლის პედაგოგიურ მემკვიდრეობაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Nov 22 19:46:28 2017 PST.