აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1993

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: G | Б | В | Н | Ц | Э | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 26.

G

Goksadze, Lily (1993) Catenative relations and problems connected with non-finite forms of the verb in modern English. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бахтадзе, Д.П. (1993) Проблемы фразеологической предикации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вахтангадзе, О.Д. (1993) Основные проблемы учебно-воспитательной работы в процессе трудового обучения (На материале обучение трудового и естествоведенческо-математических дисциплин в общеобразовательных школах и межшкольных комбинатах Республики Грузия). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Набиев, А.А. (1993) Биохимические основы хранения винограда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цицвидзе, А. (1993) Особенности роста и развития хвойных Аджарии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Элисашвили, В.И. (1993) Биосинтез и свойства лигноцеллюлолитических ферментов высших базидиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ავაქოვა, მარინა (1993) ემოციური და ექსპრესიული ლექსიკის ენათშორისი ეკვივალენტობის ლინგვისტურ-სტილისტური კრიტერიუმების შესახებ (რუსული, ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ამაღლობელი, ვახტანგ (1993) იტალია ელჯერნონ ჩარლზ სუინბერნის პოეზიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ახვლედიანი, მერაბ (1993) ქართული ლექსიკა მეოცე საუკუნის რუსული პოეზიის ენაში : (სესხებისა და ადაპტაციის პრობლემები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბახტაძე, დალი (1993) ფრაზეოლოგიური პრედიკაციის პრობლემები: (გერმანული და ქართული ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გელაძე, სიბილა (1993) ემოციურად შეფერილი თხრობითი ფრაზის პროსოდიული სტრუქტურა ფრანგულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოქსაძე, ლილი (1993) კატენატიური მიმართებები და ზმნის უპირო ფორმებთან დაკავშირებული საკითხები თანამედროვე ინგლისურში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზოსიძე, ნუგზარ (1993) პოლიტიკური სიტუაცია და ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა აჭარაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზუმბულიძე, ლიანა (1993) სოლომონ დავითის ძე ფურცელაძის ლინგვისტურ - მეთოდიკური მემკვიდრეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ინდუაშვილი, მაია (1993) პაროდია ძველი ანტიკური კომედიის სტრუქტურაში: (ძველი ბერძნული კომედია ეპოსიდან კომედიამდე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნანავა, ავთანდილ (1993) მომავალი პედაგოგის ინფორმაციული კულტურის ფორმირება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნიჟარაძე, გ. (1993) ხმისა და ხედვის პოეტიკა ვილიამ ფოლკნერის რომანში "სული რომ ამომდიოდა". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, ლეილა (1993) მოსწავლეთა ქცევის კორექცია ძნელადაღსაზრდელობის ადრეულ პერიოდში (უმცროსი ასაკის მოზარდები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოხაძე, ნინო (1993) სამშობლოს სიყვარულის აღზრდის საკითხები აკაკი წერეთლის პედაგოგიურ მემკვიდრეობაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტატიშვილი, მაკა (1993) ინგლისური წარმოთქმის დაუფლების სიძნელეები ქართულ არასპეციალურ უმაღლეს სასწავლებელში და მათი დაძლევის გზები და საშუალებები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფაღავა, როდამ (1993) რევანშიზმის შიში ომისშემდგომი პირველი ათწლეულის გფრ-ის საზოგადოებაში ვოლფგანგ კოპენის ტრილოგიის მიხედვით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქიმაძე, თენგიზ (1993) ბუნებისადმი სიყვარულის აღზრდის საკითხები ნიკო კეცხოველის პედაგოგიურ შეხედულებებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შადური, ირინე (1993) ზეპირმეტყველების ლექსიკურ ასპექტზე მუშაობის მეთოდიკა ინტენსიურ კურსში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩოხარაძე, მალხაზ (1993) დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდის ქართული პროზა (1918 - 1921 წლები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წიფურია, ბელა (1993) ცისფერყანწელთა ლიტერატურული სკოლა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯანგულაშვილი, ასმათ (1993) გერმანული ენის სიტყვაწარმოების სწავლება კითხვის უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 19:39:27 2018 PDT.