აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1960

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Б | Г | К | Т | Э
ობიექტების რაოდენობა: 5.

Б

Беридзе, Н.З. (1960) Методика изучения значений падежей русского языка в 5-7 классах грузинской общеобразовательной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гогочури, Д.Л. (1960) Отражение социалистического строительства в грузинской народной поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Курбанов, Ч.Г. (1960) Диапазон лексических вариантов во фразеологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Таборидзе, М.Д. (1960) Вопросы методики обучения школьному сочинению в 8-х-10-х классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эсиашвили, Г.А. (1960) Педагогическая практика студентов по физике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 06:15:38 2018 PDT.