აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1959

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: К | М | Ц
ობიექტების რაოდენობა: 6.

К

Какабадзе, В.Л. (1959) Из истории исследования внимания (Н.Н. Ланге). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карцивадзе, Э.К. (1959) Некоторые причины детских капризов и средства их предотвращения в процессе воспитания ребенка (в возрасте 2-3-х лет). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карчава, А.К. (1959) Работа классного руководителя. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

Климова, А.Н. (1959) Методика обучения русскому согласованию учащихся Азерджанской начальной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мачарашвили, К.Ш. (1959) Основные принципы составления первоначапьного учеиника русского языка для грузинскои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цибадзе, Т.Г. (1959) Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 06:23:17 2018 PDT.