აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > School of Natural sciences and Engineering" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: |
ობიექტების რაოდენობა: 3.

დემეტრაძე, ირინა (2014) იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ. პირველ - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რიგვავა, სოფიო (2014) მულტირეზისტენტული Enterococcus spp-ს სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რჩეულიშვილი, ოლია (2014) გარემოში მობინადრე Arthrobacter-ის გვარის ბაქტერიების მიერ ქრომის შეთვისება და დეტოქსიკაცია და აღნიშნულ პროცესზე სხვადასხვა მეტალური იონის გავლენა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Jun 22 10:10:36 2018 PDT.