აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 8.

აბაშიძე, არჩილ (2016) საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდღულაძე, ნათია (2016) მასწავლებლის შეფასება საქართველოში პროფესიული კაპიტალის პერსპექტივიდან. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ებრალიძე, ირინე (2016) ქართული ფოლკჯაზი და ეთნოჯაზი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჩეიშვილი, ნათია (2016) თანამშრომლობა სასწავლო პროცესში, როგორც დემოკრატიული ცნობიერების (ურთიერთდამოკიდებულება, პასუხისმგებლობა და თვითშეფასება) ამაღლების ერთ-ერთი საშუალება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თიაბაშვილი, თინათინ (2016) მითოდრამის ჯგუფური ფსიქოთერაპიული მიდგომის კვლევა ქცევითი პრობლემების მქონე მოზარდებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიღურაძე, თინათინ (2016) სტატიკური განზომილებიანი ზმნები და მათი სწავლების თავისებურებები ქართულის, როგორც მეორე ენის სფეროში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპუაშვილი, გიორგი (2016) კონსტიტუციური პროცესების განვითარება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია Post World War I Constitutional Developments in Central and Eastern Europe and the 1921 Constitution of Georgia. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბულიანი, ხათუნა (2016) ვიზუალური ნიშნების ტრანსფორმაცია: მხატვრული ფორმები და კონცეფციები პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ქართულ ვერსიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 08:21:10 2018 PDT.