აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2015

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 7.

არავიაშვილი, მაია (2015) მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გერსამია, ირინე (2015) საბავშვო ბაღისადმი ბავშვის სოციალური ადაპტაციის პედაგოგიური ასპექტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, მადონა (2015) იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხირტლაძე, ნინო (2015) პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში -რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანელიძე, ნიკოლოზ (2015) თანამედროვე ჩეჩნური ნაციონალიზმის ნიშნები და თავისებურებები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Jun 22 10:06:40 2018 PDT.