აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2012

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

ამაღლობელი, ნათია (2012) ფრანგულ მოკლე ტექსტურ დისკურსში გამოყენებული სამეტყველო ფორმები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასიშვილი, თამარ (2012) ოპიოიდური სისტემის როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერეკაშვილი, ნანა (2012) გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეხვაია, ჟანა (2012) ქართული ავტოქთონური ვაზის ჯიშების და ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris [C.C. Gmel.] Hegi) პოპულაციების შედარებითი მორფომეტრიული და მოლეკულურ სისტემატიკური შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზუბიტაშვილი, გიორგი (2012) ძიუდოისტთა სპორტული ფუნქციონირების პარამეტრები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომია, ნანა (2012) ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაუტაძე, ეკატერინე (2012) ინოზიტოლების და ოლეამიდის ანტიეპილეფსიური თვისებების შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურცხვალაძე, მარინე (2012) ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როდონაია, ნინო (2012) გერმანული იდეალიზმის კრიზისი შელინგის ნაშრომში “სამყაროს ეპოქები”. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარვაშიძე, ნინო (2012) ზრდასრულთა განათლების როლი ინფორმირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შტოიერი, შორენა (2012) მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმანები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილაჩავა, ლელა (2012) ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის მყისიერი და შორეული ეფექტი მოზარდი და ზრდასრული ვირთაგვების ჰიპოკამპის აღნაგობაზე და მეხსიერებასა და დასწავლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 15:25:13 2018 PDT.