აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2011

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | W | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 6.

A

Akhalkatsi, Mariam (2011) WAVE GENERATION BY TURBULENT CONVECTION. სადოქტორო thesis, Ilia State University.

W

Wodz, Borys (2011) INTEGRATION OF COMMUNITY COMPETITION LAW AND POLICY IN POLAND AS A EU MEMBER STATE. სადოქტორო thesis, Ilia State University.

აფხაზავა, დავით (2011) მირისტოილირებული ალანინით მდიდარი C კინაზას სუბსტრატი, α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონატის რეცეპტორი, სიცხით შოკირებადი ცილა 90 და α-ფოდრინი იმპრიტინგის პროცესში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლორთქიფანიძე, თამარ (2011) ბერგმანის გლიური უჯრედების ლატერალური მორჩების განვითარების დინამიკა, მათი როლი პურკინიეს უჯრედების დენდრიტული ხის ჩამოყალიბებასა და სინაპტოგენეზში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატიშვილი, ელენე (2011) აღწერა როგორც ტექსტის კომპოზიციური ერთეული და მისი დროითი სემანტიკა მხატვრულ ნარატივში (ინგლისურენოვანი მცირე პროზის მასალაზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარქოსაძე, ხათუნა (2011) პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 22:28:39 2018 PDT.