აკად. ერთეულებით ობიექტები "Centres > Center of Linguistic Research" წლიდან 2012

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: K | L |
ობიექტების რაოდენობა: 5.

K

Karaulashvili, Irma (2012) "Les caractéristiques de l’identité du premier roi chrétien dans les narrations syriaques, grecques, arméniennes et géorgiennes de l’Antiquité tardive et du début du Moyen Age. Ilia State University, С. 56-109.

Karaulashvili, Irma (2012) A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar Legend in Georgian, Armenian and Slavonic traditions. Scripta & e-Scripta, 11-12. С. 171-184.

L

Lobzhandize, Irina (2012) To the Pecularities of Grammatical and Lexical Aspects in Idioms (in Georgian). In: International Symposium in Lexicography, 14-16 May, Batumi.

Lobzhanidze, Irina (2012) To the Problem of compilation of the Modern Georgian – Modern Greek Dictionary of Idioms (in Greek). Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. С. 1-619. ISSN 978-960-99486-7-8

დობორჯგინიძე, ნინო (2012) ლინგვისტურ-ჰერმენევტიკული მეტატექსტები, პრაქტიკული გრამატიკა და ჰერმენევტიკა X-XIII საუკუნის ქართულ წყაროებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 25 07:26:22 2019 PDT.