ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Анчабадзе, Георгий"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სტატია
ობიექტების რაოდენობა: 5.

სტატია

Анчабадзе, Георгий (2012) Исторические предпосылки формирования северокавказского фактора для современной грузии (до 2008 года). Фактор Северного Кавказа в контексте грузино-абхазского конфликта.

Анчабадзе, Георгий (2009) Князья Мачабели. Ю.Чиковани. Род князей Мачабели. С. 7-18. ISSN 1987-8346

Анчабадзе, Георгий (2003) По поводу необоснонванных критических замечаний (ответ гг. танкиеву А.Х. и Сампиеву И.М.). ანალები / Analebi (2). С. 57-61.

Анчабадзе, Георгий (2000) Проблемы этнической истории абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта. Аспекты грузино-абхазского конфликта. Материалы грузино-абхазской конференции , 2. С. 20-40.

Анчабадзе, Георгий (1999) Попытки нейтрализации грузино-абхазского конфликта методами народной дипломатии (на основании личного опыта). Роль неофициальной дипломатии в миротворческом процессе (1). С. 17-37.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jan 16 18:49:36 2019 PST.