მეტაფორული აზროვნება და ხატოვანი შედარებები

კირვალიძე, ნინო და კობახიძე, შორენა (2006) მეტაფორული აზროვნება და ხატოვანი შედარებები. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა "ენა და კულტურა", თბილისი.

[img]
გადახედვა
ტექსტი
მეტაფორული აზროვნება და ხატოვანი შედარებები (თანამედროვე ინგლისურენოვანი პროზის მასალაზე).pdf

Download (4MB) | გადახედვა

რეზიუმე

ნაშრომი ეძღვნება მეტაფორული აზროვნების გამომხატველი ერთ-ერთი ტროპის, ხატოვანი შედარების ლინგვოსემიოტიკურ კვლევას ინგლისურენოვან ტექსტში. კვლევა განხორციელებულია სამგანზომილებიან ენობრივ სივრცეში ხატოვან შედარებათა სემანტიკურ, სინტაქტიკურ და პრაგმატიკულ ასპექტთა ინტეგრირების გზით, რის შედეგადაც გამოვლენილია მათი შიდაფორმის ანუ ინვარიანტული კონცეპტური მოდელის მაკონსტიტუირებელი კატეგორიალური მახასიათებლები. დადგენილია ასევე ხატოვან შედარებათა ლოგიკურ-სემანტიკური და სტრუქტურული ტიპები, რომელთა ერთობლიობაც მეტ-ნაკლები სისრულით წარმოაჩენს ამ ვერბალურ კონსტრუქტთა ლინგვოსემიოტიკურ თავისებურებებს თანამედროვე ინგლისურ ენაში. წიგნი შეიცავს საინტერესო მასალას როგორც ლექციებისათვის, ასევე სადიპლომო და სამაგისტრო ნაშრომებისათვის ინგლისური ენის სტილისტიკაში, დისკურსის ანალიზსა და ზოგად ენათმეცნიერებაში. გარდა ამისა, ვიმედოვნებთ, რომ იგი დახმარებას გაუწევს ინგლისურენოვანი მხატვრული ლიტერატურის პროფესიონალ მთარგმნელებს მათ პრაქტიკულ საქმიანობაში.

ობიექტის ტიპი: წიგნი
დამატებითი ინფორმაცია: მონოგრაფიის გაცნობა შეიძლება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.
თემატიკა: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PE English
ქვეგანყოფილება: Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences
განმათავსებელი მომხმარებელი: Prof. Nino Kirvalidze
განთავსების თარიღი: 17 თებერვალი 2014 04:49
ბოლო ცვლილება: 17 თებერვალი 2014 04:49
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/1050

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა