პოლიტიკური დისკურსი, როგორც ინტერდისციპლინური და ინტერპარადიგმული კვლევის საგანი

კირვალიძე, ნინო (2010) პოლიტიკური დისკურსი, როგორც ინტერდისციპლინური და ინტერპარადიგმული კვლევის საგანი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 1 (36). С. 109-115. ISSN 1512–0333

[img]
გადახედვა
ტექსტი
პოლიტიკური დისკურსი როგორც ინტერდისციპლინური და ინტერპარადიგმული კვლევის საგანი.pdf

Download (11MB) | გადახედვა

რეზიუმე

სტატიაში პოლიტიკური დისკურსი განიხილება როგორც ინტერდისციპლინური კვლევის საგანი, რაც შესაძლებელს ხდის გამოვლენილ იქნეს ურთიერთკავშირი მის პოლიტოლოგიურ, სოციოლოგიურ, ინტერსუბიექტურ, კულტურულ, კოგნიტიურ და ლინგვისტურ ასპექტებს შორის. ლინგვისტთა ყურადღების ცენტრში ექცევა პოლიტიკური დისკურსის მოდელირების ისეთი თეორიული საკითხები, როგორიც არის პოლიტიკური ტექსტის წარმოქმნისა და ფუნქციონირების მექანიზმები, მეტაფორიზაციის როლი პოლიტიკური სამყაროს შემეცნებაში, პოლიტიკოსის სამეტყველო ქმედების განზოგადება, მისი სტრატეგიის ვერბალური და რიტორიკული საშუალებების კვლევა და სხვა. თანამედროვე კვლევებში პოლიტიკური დისკურსი განიხილება ინტერპარადიგმულ ჭრილში ვერბალური ნიშნის სამგანზომილებიანი მოდელით მისი სემანტიკური, სინტაქტიკური და პრაგმატიკული თავისებურებების გათვალისწინებით.

ობიექტის ტიპი: სტატია
თემატიკა: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PE English
ქვეგანყოფილება: Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences
განმათავსებელი მომხმარებელი: Prof. Nino Kirvalidze
განთავსების თარიღი: 17 თებერვალი 2014 04:50
ბოლო ცვლილება: 17 თებერვალი 2014 04:50
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/1019

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა