ობიექტების წლებით 1997

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | K | M | Б | К | П | С | Ч | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 26.

A

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1997) Comparative embryology of three Gentianaceae species from the Central Caucasus and the European Alps. Plant Systematics and Evolution, 204 (1). С. 39-48. ISSN 1615-6110

Arabuli, Avtandil (1997) Wechselbeziehung von der nomonalen und verbalen Derivationen in den Kartwelischen Sprachen. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

Assatiani, Nodar და BendianaSvili, Alexandre (1997) Histoire de la Géorgie. In: Histoire de la Géorgie. l’Harmattan, Paris, France. ISBN 2-7384-6185-7

B

Burdzhanadze, T.V. და Metreveli, Nunu და Mdzinarashvili, T.Dzh. და Mrevlishvili , G.M. (1997) Calorimetric study of the thermodynamic parameters of collagen denaturation in diluted solutions at different scanning rates. Biofizika, 42 (1). С. 77-79. ISSN 00063029

K

Kahniashvili, Tina და Machebeli, George და Nanobashvili, Irakli (1997) Generation of the electrostatic field in the pulsar magnetosphere plasma. Plasma Physics, 4. С. 1132-1135.

Kirvalidze, Nino და Inauri, Nana (1997) Object-Logical Typology of Anthroponyms in the English Language. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 155 (2). С. 307-309. ISSN 0132-1447

M

Mrevlishvili, G.M. და Metreveli, Nunu და Mdzinarashvili, T.Dzh. (1997) Denaturation increment of heat capacity in diluted aqueous collagen solutions. Biofizika, 42 (1). С. 81-85. ISSN 00063029

Mukhigulashvili, Sulkhan და Lomtatidze, Alexander (1997) On a two-point boundary value problem for second order functional differential equations I. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics.

Mukhigulashvili, Sulkhan და Lomtatidze, Alexandr (1997) On a two-point boundary value problem for second order functional differential equations II. Memoirs on Differential equations and Mathematical Physics.

Б

Беридзе, М.М. (1997) Прецедентный (включенный) текст и проблемы его перевода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кванталиани, Л.М. (1997) Гипотексис в грузинской разговорной речи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кульбужев, М.А. (1997) Лексика связанная с анатомией и физиологией человека в нахских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патарая, Д.Т. (1997) Актиномицеты почв Грузии, и их протеологическая, литическая и нитрогеназная активности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сахвадзе, Л.И. (1997) Микробиологическое превращение соединений железа, марганца, фосфора и серы в рудах, почвах и подземных водах Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чхиквишвили, И.Д. (1997) Минорные флавоноиды чая и цитрусовых. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

აბაკელია, ნინო (1997) სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი.

ბუხრაშვილი, პაატა (1997) ,,საწარმოო ფსიქოლოგიისა" და ნაციონალური ცნობიერების ურთიერთმიმართებისათვის. ქუთაისური საუბრები - IV (სიმპოზიუმის მასალები). С. 38-39.

დანელია, ნანა (1997) სუფიქსური და უნიშნო ვნებითების მწკრივთა წარმოებისათვის საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მამისმედიშვილი, ხვთისო (1997) ჯვარ-ხატები საკულტო ტექსტებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მამფორია, გელა (1997) ტერენტი გრანელის პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაღლაკელიძე, ნათელა (1997) ზმნის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მთვარელიძე, ივანე (1997) ძველი ქართული აფორისტული მეტყველება (V-XVIII საუკუნეები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულავა, ნესტან (1997) XII-XIII საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფიის მხატვრული სპეციფიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულაძე, მზია (1997) შელოცვათა პოეტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შონია, მიხეილ (1997) ორენოვნობა-მრავალენოვნობის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ასპექტები. / საქართველოში რუსული ენის როგორც უცხო ენის ფუნქციონირების მასალაზე /. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭელიძე, ედიშერ (1997) ძველი ქართული საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Fri Nov 17 04:07:39 2017 PST.