ობიექტების წლებით 1992

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: А | Г | Д | И | К | Л | М | Н | П | С | Х | Ц | Ч | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 30.

А

Антадзе, И.З. (1992) Проблема времени и пространства в "Витязе в барсовой шкуре". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гегелишвили, Н.М. (1992) Русско-грузинские политические отношения на грани XVII-XVIII веков (Арчил II). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Дарбаисели, Н.Г. (1992) Верлибр в Грузинской поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дарчия, М.М. (1992) Педагогические взгляды Соломона Додашвили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Девдариани, Р.Ш. (1992) Георгий Напетваридзе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Иремашвили, Нана (1992) Общественно-политические взгляды Самсона Пирцхалава. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кадария, Т.В. (1992) Самегрело в первой половине XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Качарава, Э.Ю. (1992) История Алавердского епископата (VI-XVIII вв.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кердзевадзе, М.А. (1992) Грузинская детская художественная литература 1900-1917 годов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лекиашвили, В.А. (1992) Ориентализмы в Грузинском языке (арабская лексика). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мамедова, Р.М. (1992) Сефевидо-Монгольские дипломатические отношения во второй половине XVI - первой четверти XVII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нинидзе, Д.В. (1992) Внутриполитическая борьба и "Провинциальные" цари в Грузии XIV-XV в веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Панджикидзе, Д.А. (1992) Лингвистические и экстралингвистические аспекты эквивалентности стиля в художественном переводе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сихарулидзе, К.И. (1992) Некоторые аспекты происхождения и становления мифо-эпического героя Амирани. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хайналка, Б. (1992) Венгеро-грузинские литературные взаимоотношения ХХ века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Церетели, Н.А. (1992) Творчество Симона Чиковани. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чеишвили, М.И. (1992) Нико Лорткипанидзе- мастер миниатюры. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чичуа, Ш.П. (1992) Современность романа. Грузинский роман семидесятых годов. Тенденции и проблемы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чуяко, Н.М. (1992) Малые жанры адыгского фольклора. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბენიძე, ვალერიან (1992) საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა 1920-1930 წლებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიძე, მაია (1992) ბუნებისადმი სიყვარულის აღზრდის საკითხები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე სკოლისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბრაგვაძე, ზურაბ (1992) ძვ.წ. V-I საუკუნეების აღმოსავლეთ კოლხეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გრიგოლია, გურამ (1992) ქართული არქეოლოგიისა და საისტორიო გეოგრაფიის ძირითადი პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დიასამიძე, ასმათ (1992) ინტელექტის თვისებების ადიექტიური ნომინაცია ქართულსა და გერმანულ ენებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კალანდარიშვილი, ელისო (1992) სულხან-საბა ორბელიანის "სწავლანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტყემალაძე, რუსუდან (1992) წარმომშობი ფონოლოგიის ისტორიული საფუძვლები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შერვაშიძე, თინათინ (1992) მოსწავლეთა ზნეობრივ-მოქალაქეობრივი აღზრდა ქართული ლიტერატურის სწავლებისას უფროს სასკოლო ასაკში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შეროზია, ნატო (1992) ნიკო ცხვედაძის საზოგადოებრივი მოღვაწეობა და პედაგოგიკური მემკვიდრეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიხლაძე, ნინო (1992) პრომეთეს მხატვრული სახის ოპოზიციების გენეზისი და ფორმირება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხვედელიძე, მარინე (1992) დღიური როგორც ლიტერატურული ფორმა მაქს ფრიშის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Apr 25 06:04:55 2017 PDT.