ობიექტების წლებით 1954

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: В | Д | З | К | О | Р | Ч
ობიექტების რაოდენობა: 10.

В

Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ.ა. (1954) Излучение поляризации излучения солнечной короны на основе наблюдения полного солнечного затмения 25 февраля 1952 года / მზის კორონის გამოსხივების პოლარიზაციის შესწავლა 1952 წლის 25 თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 3-27.

Вашакидзе, М.А. და ვაშაკიძე, მ. და Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Воронцов-Вельяминов, Б.А. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და Кочлашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Размадзе, Т.С. (1954) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Воронцов-Вельяминов, Б.А. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. (1954) Фотометрическая структура типичной кометы (комета 1942g) / ტიპიური კომეტის ფოტომეტრიული სტრუქტურა (კომეტა 1942g). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 49-73.

Д

Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. (1954) Распределение яркости в земной тени и полутени по электрофотометрическим наблюдениям полного лунного затмения 8 декабря 1946 года / სიკაშკაშის განაწილება დედამიწის ჩრდილში და ნახევარჩდილში 1946 წლის 8 დეკემბერს მთვარის სრულ დაბნელებაზე ელექტროფოტომეტრული დაკვირვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 29-47.

З

Замбахидзе, В.Н. (1954) Педагогические взгляды Н.Я. Николадзе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Колчашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. (1954) Фотографические наблюдения малых планет и комет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 75-87.

Кочлашвили, Т.А. (1954) Наблюдения покрытий звезд луной. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 89-92.

О

Орембовская, М.Н. (1954) Ing форма в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Размадзе, Т.С. (1954) Спектрогелиоскопические наблюдения солнца в 1948-1950 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 93-253.

Ч

Чагунава, Самсон (1954) Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sat May 26 18:40:44 2018 PDT.