ობიექტების წლებით 1954

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: C | В | Д | З | К | О | Р | Ч |
ობიექტების რაოდენობა: 14.

C

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1954) Спектрогрелиоскопические наблюдения на горе Канобили в 1945 - 1947 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 149-272.

В

Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ.ა. (1954) Излучение поляризации излучения солнечной короны на основе наблюдения полного солнечного затмения 25 февраля 1952 года / მზის კორონის გამოსხივების პოლარიზაციის შესწავლა 1952 წლის 25 თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 3-27.

Вашакидзе, М.А. და ვაშაკიძე, მ. და Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Воронцов-Вельяминов, Б.А. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და Кочлашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Размадзе, Т.С. (1954) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Воронцов-Вельяминов, Б.А. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. (1954) Фотометрическая структура типичной кометы (комета 1942g) / ტიპიური კომეტის ფოტომეტრიული სტრუქტურა (კომეტა 1942g). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 49-73.

Д

Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. (1954) Распределение яркости в земной тени и полутени по электрофотометрическим наблюдениям полного лунного затмения 8 декабря 1946 года / სიკაშკაშის განაწილება დედამიწის ჩრდილში და ნახევარჩდილში 1946 წლის 8 დეკემბერს მთვარის სრულ დაბნელებაზე ელექტროფოტომეტრული დაკვირვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 29-47.

З

Замбахидзе, В.Н. (1954) Педагогические взгляды Н.Я. Николадзе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Зельцер, М.С. და ზელცერი, მ. (1954) მზის გვირგვინის რადიომეტრია (1952 წლის თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვება) / Радиометрия солнечной короны (наблюдение полного солнечного затмения 25 Февраля 1952 года). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 9-58.

К

Колчашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. (1954) Фотографические наблюдения малых планет и комет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 75-87.

Кочлашвили, Т.А. (1954) Наблюдения покрытий звезд луной. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 89-92.

О

Орембовская, М.Н. (1954) Ing форма в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ошерович, А.Л. და ოშეროვიჩი, ა და Razmadze, N.A. და Размадзе, Т.С. და რაზმაძე, ნ.ა. და Родионов, С.Ф. და როდიონოვი, ს. და Дзимистаришвили, О.Д. და ძიმისტარიშვილი, ო. და ზელცერი, მ. და Зальцер, М.С. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1954) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Р

Размадзе, Т.С. (1954) Спектрогелиоскопические наблюдения солнца в 1948-1950 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 93-253.

Ч

Чагунава, Самсон (1954) Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ძიმისტარიშვილი, ო. და Дзимистаришвили, О.Д. და Ошерович, О. და ოშეროვიჩი, ა. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და როდიონოვი, ს. და Родионов, С.Ф. (1954) სავარსკვლავო ელექტროფოტომეტრი ფოტომამრავლებელით / Звездный Электрофотометр с фотоумножителем. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 3-7.

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 17 21:59:38 2019 PDT.