ობიექტები თემით "Z Library Science (General). Information Science > ZC Information Management"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 9.

ბადრიძე, შორენა (2015) რა ლოკალური და გლობალური გამოწვევები და ფაქტორები უნდა იყოს გათვალისწინებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლილუაშვილი, სალომე (2014) საზოგადოებასთან ურთიერთობაში Web 2.0-ის გამოყენების ეფექტურობის განმაპირობებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, თინათინ და ჩოლოყაშვილი, სალომე (2014) პატიმართა პროფესიული განათლების ელსწავლების კონცეფცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპალაშვილი, შალვა (2016) საინფრომაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოდერნიზაცია და ქართული საზოგადოება (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შემთხვევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საძაგლიშვილი, თეონა (2016) აკადემიური ელრესურსების გამოყენებადობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოფხაძე, მარიამ (2014) ელექტრონული სწავლების კონცეფცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წასიძე, თამარ და დარსალია, ნინო (2014) ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ელექტრონულ კომერციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოსიტაშვილი, გიგა (2013) მეცნიერება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში: ჰუმანიტარულ დისციპლინებში სამეცნიერო ნაშრომების ბიბლიოგრაფიული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, თამარ (2014) ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებს მომხმარებლის ნდობას ონლაინ კომერციის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 04:39:45 2019 PDT.