ობიექტები თემით "Z Library Science (General). Information Science > ZB Bibliography"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: А | Г | К | Н | Т
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 5.

А

Арамян, Н.Г. (1974) Отечественная библиография по виноградарству и виноделию. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гуревич, З.М. (1974) Фирменные журналы и их место в справочно-информационном облуждении. Ленинград. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Квирикашвили, Л.И. (1970) Нелегальная литература в библиотеках дореволюционной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Николайшвили, Ламара (1976) Информационное и библиографическое обеспечение научных исследований по сельскому хозяйству. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Ткабладзе, З.П. (1974) Переводы русской детской литературы в дореволюционной грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Jan 18 03:29:40 2018 PST.