ობიექტები თემით "R Medicine > RW Biopharmacy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 5.

ბადაშვილი, თეონა (2014) ციტრუსის ფლავონოიდის, ნობილეტინის გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიებში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროცესებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, გვანცა (2014) Ras ცილის ნიტროზილირება და შიდაუჯრედული სასიგნალო სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუზიაშვილი, ნატალია (2016) გლუტამატის მეტაბოტროპული რეცეპტორების მნიშვნელობა მაკროფაგების აქტივობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თურმანიძე, ნინო (2013) IL-10 გენის ნოკაუტი ცვლის mGlu რეცეპტორის ექსპრესიას და აზოტის ოქსიდის გლუტამატ-დამოკიდებულ პროდუქციას სინაპტონეიროსომებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩანიძე, ნინო (2016) ინტერლეიკინ 10-ის როლი თაგვის თავის ტვინის სიგმა-1 რეცეპტორის შიდაუჯრედულ გადაადგილებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Sep 21 03:13:05 2017 PDT.