ობიექტები თემით "R Medicine > RW Biopharmacy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 16.

G

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

ბადაშვილი, თეონა (2014) ციტრუსის ფლავონოიდის, ნობილეტინის გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიებში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროცესებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, გვანცა (2014) Ras ცილის ნიტროზილირება და შიდაუჯრედული სასიგნალო სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეღელაძე, რუსუდან (2017) სიგმა 1 რეცეპტორის გავლენა მიტოქონდრიების ოქსიდაციურ მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუზიაშვილი, ნატალია (2016) გლუტამატის მეტაბოტროპული რეცეპტორების მნიშვნელობა მაკროფაგების აქტივობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურჯანაძე, ნინო (2017) გლუტამატის მეტაბოტროპული რეცეპტორ 5-ის როლი მაკროფაგების პლასტიურობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაზაძე, რევაზ (2018) Ras-ცილის S-ნიტროზილირების გავლენა ნერვული უჯრედების მიტოქონდრიების ჟანგვით მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თურმანიძე, ნინო (2013) IL-10 გენის ნოკაუტი ცვლის mGlu რეცეპტორის ექსპრესიას და აზოტის ოქსიდის გლუტამატ-დამოკიდებულ პროდუქციას სინაპტონეიროსომებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვერღელიძე, ელისაბედ (2017) ჰიპოქსიის ზეგავლენა ფეოქრომოციტომას უჯრედების ჟანგვით მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მძინარაშვილი, მარიამ (2017) MRSA ბაქტერიების რეზისტენტობის გენების დეტექცია პჯრ მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნანუმიანი, ანა (2018) NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის და სიგმა-1 რეცეპტორის გადანაწილება სინაფსურ მემბრანაში ჰიპოთირეოზის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქრიაშვილი, ნათია (2018) პარა-კრეზოლის ეფექტი NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის სუბერთეულოვან შემადგენლობაზე ვირთაგვის თავის ტვინის პლაზმურ მემბრანებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიანი, ტერეზა (2018) H-Ras-ის პალმიტირების გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიების ბიოენერგეტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩანიძე, ნინო (2016) ინტერლეიკინ 10-ის როლი თაგვის თავის ტვინის სიგმა-1 რეცეპტორის შიდაუჯრედულ გადაადგილებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თამთა (2018) მიელინის ფუძე ცილის იზომერების ეფექტი მაკროფაგთა პოლარიზაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიქარიშვილი, ქეთევან (2018) სიგმა რეცეპტორისა და რაკის ურთიერთდამოკიდებულება მაკროფაგთა სხვადასხვა ფენოტიპში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 09:06:56 2019 PDT.