ობიექტები თემით "R Medicine > RD Surgery"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: I | J | K | W
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

I

Inada, M და Benten, D და Cheng, K და Joseph, B და Berishvili, E და Badve, S და Logdberg, L და Dabeva, M და Gupta, S (2008) Stage-specific regulation of adhesion molecule expression segregates epithelial stem/progenitor cells in fetal and adult human livers. Hepatology International, 2 (1). С. 50-62.

J

Joseph, B და Berishvili, E და Benten, D და Kumaran, V და Liponava, E და Bhargava, K და Palestro, Ch და Kakabadze, Zurab და Gupta, S (2004) Isolated small intestinal segments support auxiliary livers with maintenance of hepatic functions. Nature Medicine (10). С. 749-753.

K

Kakabadze, Zurab და Abiatari, Ivane და Makashvili, Malkhaz და Karashvili, Lia და Kakabadze, Anna (2014) Anatomical Justification for the Use of Human Placenta as a Host for in Vivo Cell and Tissue Transplantation. Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences (ISSN: 2321 – 3639) Volume 02 – Issue 01, February 2014.

Kakabadze, Zurab და Gupta, S და Brandhorst, D და Korsgren, O და Berishvili, E (2011) Long-term engraftment and function of transplanted pancreatic islets in vascularized segments of small intestine. Transpl International, 24 (2). С. 175-183.

Kakabadze, Zurab და Gupta, S და Pileggi, A და Molano, RD და Ricordi, C და Shatirishvili, G და Loladze, G და Mardaleishvili, K და Kakabadze, M და Berishvili, E (2013) Correction of diabetes mellitus by transplanting minimal mass of syngeneic islets into vascularized small intestinal segment. American Journal of Transplantation, 13 (10). С. 2550-2557.

Kakabadze, Zurab და Shanava, K და Ricordi, C და Shapiro, AM და Gupta, S და Berishvili, E (2012) An isolated venous sac as a novel site for cell therapy in diabetes mellitus. Transplantation, 94 (4). С. 319-324.

W

Wu, YM და Joseph, B და Berishvili, E და Kumaran, V და Gupta, S (2008) Hepatocyte transplantation and drug-induced perturbations in liver cell compartments. Hepatology, 47 (1). С. 279-287.

ეს სია შეიქმნა: Tue Feb 19 19:20:49 2019 PST.