ობიექტები თემით "R Medicine > RC Internal medicine > RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | E | G | H | J | K | Z
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 13.

A

Abiatari, Ivane და DeOliveira, Tiago და Kerkadze, Vachtang და Schwager, Christian და Esposito, Irene და Giese, Nathalia A და Huber, Peter და Bergman, Frank და Abdollahi, Amir და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2009) Consensus transcriptome signature of perineural invasion in pancreatic carcinoma. Molecular cancer therapeutics, 8 (6). С. 1494-504. ISSN 1538-8514

Abiatari, Ivane და Esposito, Irene და Oliveira, Tiago De და Felix, Klaus და Xin, Hong და Penzel, Roland და Giese, Thomas და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2010) Moesin-dependent cytoskeleton remodelling is associated with an anaplastic phenotype of pancreatic cancer. Journal of cellular and molecular medicine, 14 (5). С. 1166-79. ISSN 1582-4934

Abiatari, Ivane და Gillen, Sonja და DeOliveira, Tiago და Klose, Theresa და Bo, Kong და Giese, Nathalia A და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2009) The microtubule-associated protein MAPRE2 is involved in perineural invasion of pancreatic cancer cells. International journal of oncology, 35 (5). С. 1111-6. ISSN 1791-2423

Abiatari, Ivane და Kiladze, M და Kerkadze, V და Friess, H და Kleeff, J (2009) Expression of YPEL1 in pancreatic cancer cell lines and tissues. Georgian medical news (175). С. 60-2. ISSN 1512-0112

Abiatari, Ivane და Kleeff, J და Li, J და Felix, K და Büchler, M W და Friess, H (2006) Hsulf-1 regulates growth and invasion of pancreatic cancer cells. Journal of clinical pathology, 59 (10). С. 1052-8. ISSN 0021-9746

E

Erkan, Mert და Michalski, Christoph W და Rieder, Simon და Reiser-Erkan, Carolin და Abiatari, Ivane და Kolb, Armin და Giese, Nathalia A და Esposito, Irene და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2008) The activated stroma index is a novel and independent prognostic marker in pancreatic ductal adenocarcinoma. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 6 (10). С. 1155-61. ISSN 1542-7714

Esposito, Irene და Kleeff, Jörg და Abiatari, Ivane და Shi, Xined და Giese, Nathalia და Bergmann, Frank და Roth, Wilfried და Friess, Helmut და Schirmacher, Peter (2007) Overexpression of cellular inhibitor of apoptosis protein 2 is an early event in the progression of pancreatic cancer. Journal of clinical pathology, 60 (8). С. 885-95. ISSN 0021-9746

G

Gogilashvili, K. და Tsiklauri, M. და Zurmukhtashvili, M. და Menabde, G. და Amiranashvili, I. და Abiatari, Ivane (2012) In Vivo Effects of Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells on the Growth of Oral Squamous Cell Carcinoma. In: 24th International Transplantology Meeting.

H

Herner, Alexander და Sauliunaite, Danguole და Michalski, Christoph W და Erkan, Mert და De Oliveira, Tiago და Abiatari, Ivane და Kong, Bo და Esposito, Irene და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2011) Glutamate increases pancreatic cancer cell invasion and migration via AMPA receptor activation and Kras-MAPK signaling. International journal of cancer. Journal international du cancer, 129 (10). С. 2349-59. ISSN 1097-0215

J

Jiang, Xiaohua და Abiatari, Ivane და Kong, Bo და Erkan, Mert და De Oliveira, Tiago და Giese, Nathalia A და Michalski, Christoph W და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2009) Pancreatic islet and stellate cells are the main sources of endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor/prokineticin-1 in pancreatic cancer. Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 9 (1-2). С. 165-72. ISSN 1424-3911

K

Klose, Theresa და Abiatari, Ivane და Samkharadze, Tamar და De Oliveira, Tiago და Jäger, Carsten და Kiladze, Merab და Valkovskaya, Nataliya და Friess, Helmut და Michalski, Christoph W და Kleeff, Jörg (2012) The actin binding protein destrin is associated with growth and perineural invasion of pancreatic cancer. Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 12 (4). С. 350-7. ISSN 1424-3911

Kong, B და Michalski, C W და Hong, X და Valkovskaya, N და Rieder, S და Abiatari, Ivane და Streit, S და Erkan, M და Esposito, I და Friess, H და Kleeff, J (2010) AZGP1 is a tumor suppressor in pancreatic cancer inducing mesenchymal-to-epithelial transdifferentiation by inhibiting TGF-β-mediated ERK signaling. Oncogene, 29 (37). С. 5146-58. ISSN 1476-5594

Z

Zhang, Weiwei და Erkan, Mert და Abiatari, Ivane და Giese, Nathalia A და Felix, Klaus და Kayed, Hany და Büchler, Markus W და Friess, Helmut და Kleeff, Jörg (2007) Expression of extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN/CD147) in pancreatic neoplasm and pancreatic stellate cells. Cancer biology & therapy, 6 (2). С. 218-27. ISSN 1538-4047

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 16:26:35 2019 PDT.