ობიექტები თემით "Q Science > QH Natural history > QH426 Genetics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | H | M | S | T | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 12.

B

Beridze, Tamar (2018) DNA identification of sturgeon species available in Georgian markets. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

H

Hille, Axel და Tarkhnishvili, David და Meinig, Holger და Hutterer, Rainer (2002) Morphometric, biochemical and molecular traits in Caucasian wood mice (podemus/Sylvaemus), with remarks on species divergence. Acta Theriologica, 47 (4). С. 389-416. ISSN 2190-3743

M

Murtskhvaladze, Marine და Gavashelishvili, Alexander და Tarkhnishvili, David (2010) Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology, 19 (9). С. 1829-1841. ISSN 1365-294X

S

Sinsch, Ulrich და Schneider , Hans და Tarkhnishvili, David (2009) Bufo bufo Superspezies – Erdkröten-Artenkreis – taxon bufo (Linnaeus, 1758) – Erdkröte – taxon gredosicola L. Müll er und Hellm ich 1935 – Gredoserdkröte – taxon spinosus Daudin, 1803 – Riesenerdkröte – taxon verrucosissimus (Pallas, 1811) – Kolchische Erdkröte. In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Froschlurche (Anura) 2, Bd. 5/II, 5/II . AULA-Verlag, Wiesbaden, С. 191-337. ISBN 978-3-89104-655-5

T

Tarkhnishvili, David (2014) Historical Biogeography of the Caucasus. Wildlife Protection, Destruction and Extinction, N/A (N/A). NOVA science publishers, New York. ISBN 978-1-63321-910-6

Tarkhnishvili, David და Gokhelashvili, Ramaz (1996) A contribution to the ecological genetics of frogs: age structure and frequency of striped specimens in some Caucasian populations of the Rana macrocnemis complex. Alytes, 14 (1). С. 27-41. ISSN 0753-4973

Tarkhnishvili, David და Hille, Axel და BÖhme, Wolfgang (2001) Humid forest refugia, speciation and secondary introgression between evolutionary lineages: differentiation in a Near Eastern brown frog, Rana macrocnemis. Biological Journal of the Linnean Society, 74 (2). С. 141-156. ISSN 1095-8312

Tarkhnishvili, David და Thorpe, Roger S და Arntzen, J W (2000) Pre-Pleistocene Refugia and Differentiation between Populations of the Caucasian Salamander. Molecular Phylogenetics and Evolution, 14 (3). С. 414-422.

კაპანაძე, ანა (2018) „საქართველოში შინაურ და გარეულ ცხოველებში გავრცელებული ცოფის ვირუსის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესწავლა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზმანიანი, შორენა (2017) საქართველოს რეგიონებში გავრცელებული ცხენების პოპულაციურ გენეტიკური კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპკიაური, ანა (2017) საქართველოში, გარეულ ფრინველებში გამოვლენილი, ფრინველის გრიპის ვირუსების ფილოგენეტიკური კავშირები ევრაზიაში გავრცელებულ ვირუსებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურდაძე, სოფიკო (2018) გენთა მიმოცვლა და ჰიბრიდიზაცია დარევსკიას გვარის „mixta“ ჯგუფის კლდის ხვლიკებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 16:19:13 2019 PDT.