ობიექტები თემით "D History General and Old World > DZ Public Diplomacy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა:
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 2.

ანჩაბაძე, გიორგი (2013) Мой опыт "исторической дипломатии" в грузино-абхазском конфликте. Спорная история и гармонизация межетнических отношений: пути к диалогу. С. 67-76.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Народная дипломатия и миротворчество. Аспекты грузино-абхазского конфликта (9). С. 69-100.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 17:04:37 2019 PST.