ობიექტები თემით "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: T | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 5.

T

Tsipuria, Bela და Mamatsashvili, Atinati (2013) შედარებითი ლიტერატურის კრებული. Ilia State University, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-185-6

ვერულავა, თენგიზ (2015) იტალო კალვინოს „უხილავი ქალაქები“. სემიოტიკა (XV). С. 37-43. ISSN 1512-2409

ცაგარელი, ლევან (2006) ფიქცია და კომუნიკაცია. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა (10). С. 298-312.

ცაგარელი, ლევან (2006) რა არის ფანტასტიკური ლიტერატურა? სჯანი. ლიტერატურულ-თეორიული ჟურნალი (7). С. 27-38. ISSN 1512-2514

ცაგარელი, ლევან (2007) მეტაფიქცია როგორც სემიოტიკური ფენომენი. სემიოტიკა (2). С. 208-222. ISSN 1512-2409

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 18:19:56 2019 PST.