ობიექტები თემით "P Language and Literature > PA Classical philology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: T | Г | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

T

Tevzadze, Gigi (2013) Scholarly and literary reconstructions of the second part of Aristotle’s ‘Poetics’, the chance discovery by Umberto Eco of a trace of a medieval debate hitherto unknown to him, and issues of the Christian tradition of translation. კადმოსი. (პროცესშია)

Г

Гигаури, Ц.В. (1988) "Колхида в римской литературе". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

კიკილაშვილი, ვლადიმერი (2013) საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული კავკასიოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი და ალექსეევი, მიეხეილი (2013) კავკასიურ ენათა ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. კავკასიოლოგია . საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა, თბილისი.

ლომიძე, თამარ და ბეზარაშვილი, ქეთევან (2011) Gregory of Nazianzus and Nikoloz Baratashvili. Christian Sources of Georgian Romanticism. Pro Georgia (Journal of Kartvelological Studies) (21). ISSN 1230-1604

სუხიშვილი, თამარ (2010) ხელის ენა ჰომეროსის ეპოსში. „კადმოსი“, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი (2).

სუხიშვილი, თამარ (2009) წინასწარმეტყველების ლოგიკა ციცერონის ტრაქტატის - De divinatione მიხედვით. „კადმოსი“, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი (1).

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 19:20:44 2019 PDT.