ობიექტები თემით "J Political Sciences > JF Political institutions (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | Z
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 16.

A

Aprasidze, David (2004) THE BUREAUCRATIC-PATRIMONIAL STATE IN GEORGIA: HAS THE “ROSES REVOLUTION” GIVEN IT A NEW LEASE OF LIFE? Central Asia and the Caucasus, 25 (1). С. 42-47.

Aprasidze, David (2014) Democratization’s Vicious Circle or How Georgia Failed to Change. Connections: The Quarterly Journal, 13 (4). С. 67-74.

Aprasidze, David (2009) Formation of a State and a Nation in Modern Georgia: an Unfinished Project? Identity Studies, 1 (1). С. 66-74. ISSN 1987-8052

Aprasidze, David (2010) Georgia, Country Report 2010. In: Nations in Transit 2010. Freedom House, С. 211-230. ISBN 978-0-932088-72-7

Aprasidze, David (2011) Georgia, Country Report 2011. In: Nations in Transit 2011. Freedom House, С. 239-261. ISBN 978-1-4422-1349-4

Aprasidze, David (2012) Georgia. Country Report 2012. In: Nations in Transit 2012. Freedom House, С. 219-237.

Aprasidze, David (2005) Georgia’s New Nationalism: A Better Opportunity for State Building? In: OSCE-Yearbook 2004. Nomos Verlag, Hamburg, С. 179-190. ISBN 3-8329-1552-4

Aprasidze, David (2009) Lost in Democratization and Modernization: What Next in Georgia? caucasus analytical digest (2).

Aprasidze, David (2004) Politzei in Georgien: Wandel eines Akteurs. WeltTrends - Zeitschrift für Internationale Politik, 45. С. 38-48. ISSN 0944-8101

Aprasidze, David (2009) State-Building and Democratization in Georgia: Have the Limits Been Reached? In: OSCE-Yearbook 2008. Nomos Verlag, Hamburg, С. 63-71. ISBN 978-3-8329-4242-7

Aprasidze, David და Atilgan, Canan (2013) End to an Era. Transfer of Power in Georgia. KAS International Reports (12). С. 69-88. ISSN 0177-7521

Aprasidze, David და Siroky, David (2010) Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia? Yale Journal of International Affairs, 5 (2). С. 121-136.

Aprasidze, David და Srioky, David (2011) Guns, roses and democratization: Huntington’s secret admirer in the Caucasus. Democratization, 18 (6). С. 1227-1245. ISSN 1351-0347

Z

Zedania, Giga (2013) Informality and the Question of Modernization: the Case of Georgia. Informality in Eastern Europe. Structures, Political Cultures and Social Practices. С. 469-484.

Zedania, Giga (2009) National Form and the Question of Identity. Identity Studies, 1.

Zedania, Giga (2011) The Rise of Religious Nationalism in Georgia. Identity Studies, 3.

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 01:13:31 2019 PDT.