ობიექტები თემით "H Social Sciences > HJ Public Finance"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: J | V | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

J

Jgerenaia, Elza და Mourao, Paulo Reis და Verulava, Tengiz (2014) Pension systems in Southern Europe – Challenges and Opportunities. International Affairs and Global Strategy, 25. С. 1-19. ISSN 2224-574X

V

Verulava, Tengiz (2015) Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. Georgia 2020.

Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1). С. 168-174. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Med News, 274 (1). С. 178-182. ISSN 1512-0112

ვერულავა, თენგიზ (2016) ადამიანის ჯანმრთელობა - ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. С. 224-229. ISSN 978-9941-22-884-1

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა წინასაოპერაციო პერიოდში. In: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, 25 სექტემბერი, 2017 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, ქეთევანი და კვანტალიანი, ქეთევანი (2000) ფრანგულ-ინგლისურ-რუსულ-ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბიოთეკაში . ენა და კულტურა, ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN УДК 804.0-3=20=82=94.6

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 05:36:41 2019 PDT.