ობიექტები თემით "Q Science > QN Geography"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: K | А | Б | Д | З | К | Н | П | С | Т | Х | Ч | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 19.

K

Kirkitadze, Giorgi და Basilaia, Giorgi და Elashvili, Mikheil და Adikashvili, Luka და Asatiani, Giorgi (2016) PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUE IN EARTH SCIENCES, APPLICATION FROM VARDZIA ROCK-CUT CITY COMPLEX STUDY. SGEM2016 Conference Proceedings, 2 (2). С. 1059-1066. ISSN 1314-2704

А

Авалиани, Ш.И. (1968) Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бешидзе, Р.В. (1990) Ландшафтно-геофизический анализ природно-территориальных комплексов окрестностей оз. Амткели и их динамика. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джибладзе, Т.В. (1985) вопросы трансформации солнечной энергии в природно-территориальных комплексах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Засеев, Гаспар (1982) природно-территориальные комплексы и основные проблемы их охраны и рационального использования. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Какабадзе, И.В. (1972) Место практических работ в процессе обучения географии СССР и методика их проведения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Квиникадзе, Георгии (1989) Географические проблеми региональнои политики использования трудових ресурсов (На примере внутриреспубликанского региона внутреннеи Картли Грузинскои ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нозадзе, Д.И. (1968) Политехническое образование учащихся при изучении экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Папиашвили, Ламара (1973) Снежныи покров на територии грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сефертеладзе, Зураб (1984) Опит прикладнои ланшафтнои харастеристики влажных субтропиков закавказья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тедиашвили, Амиран (1984) Исследование фитомассы как ладшаптно-геофизического показателя природно-териториальных коплексов и их сщстоянии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тиелидзе, зураб (1988) Географическои основи териториальнои организации сельского хозяиства западного грузинскои ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харадзе, К.П. (1973) история географических знаний в древней грузии (Х-ХУШ вв.). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чеповская, О.И. (1973) Условия интенсивных градобитий на северном кавказе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

კანაშვილი, თენგიზ (2018) აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის გაუდაბნოების ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, გოჩა (2018) ბორჯომის ხეობის ტყის ხანძრების ანალიზი დისტანციური ზონდირების საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჯანიძე, თამარ (2016) ურბანული გამწვანების ცვლილება დროში - თბილისის განაშენიანებული ნაწილის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვავილაშვილი, გიორგი (2017) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტის დეგრადაცია და მათი აღდგენითი პროცესები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცანავა, გიგა (2011) სტიქიური ჰიდროლოგიური პროცესების და ასოცირებული რისკების ანალიზი ცაგერის ქვაბულის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Mar 20 03:05:50 2019 PDT.