ობიექტები თემით "Q Science > QN Geography"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: K | А | Б | Д | З | К | Л | Н | С | Т | Х | Ч | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 16.

K

Kirkitadze, Giorgi და Basilaia, Giorgi და Elashvili, Mikheil და Adikashvili, Luka და Asatiani, Giorgi (2016) PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUE IN EARTH SCIENCES, APPLICATION FROM VARDZIA ROCK-CUT CITY COMPLEX STUDY. SGEM2016 Conference Proceedings, 2 (2). С. 1059-1066. ISSN 1314-2704

А

Авалиани, Ш.И. (1968) Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бешидзе, Р.В. (1990) Ландшафтно-геофизический анализ природно-территориальных комплексов окрестностей оз. Амткели и их динамика. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джибладзе, Т.В. (1985) вопросы трансформации солнечной энергии в природно-территориальных комплексах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Засеев, Гаспар (1982) природно-территориальные комплексы и основные проблемы их охраны и рационального использооооования. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Какабадзе, И.В. (1972) Место практических работ в процессе обучения географии СССР и методика их проведения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Квиникадзе, Георгии (1989) Географические проблеми региональнои политики использования трудових ресурсов (На примере внутриреспубликанского региона внутреннеи Картли Грузинскои ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Липонава, Карло (1973) Физико-географические условия, динамика берегов и чаш водохранилищ гузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нозадзе, Д.И. (1968) Политехническое образование учащихся при изучении экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сефертеладзе, Зураб (1984) Опит прикладнои ланшафтнои харастеристики влажных субтропиков закавказья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тедиашвили, Амиран (1984) Исследование фитомассы как ладшаптно-геофизического показателя природно-териториальных коплексов и их сщстоянии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тиелидзе, зураб (1988) Географическои основи териториальнои организации сельского хозяиства западного грузинскои ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харадзе, К.П. (1973) история географических знаний в древней грузии (Х-ХУШ вв.). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чеповская, О.И. (1973) Условия интенсивных градобитий на северном кавказе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ლობჯანიძე, თამარ (2016) ურბანული გამწვანების ცვლილება დროში - თბილისის განაშენიანებული ნაწილის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცანავა, გიგა (2011) სტიქიური ჰიდროლოგიური პროცესების და ასოცირებული რისკების ანალიზი ცაგერის ქვაბულის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Sep 24 13:59:16 2017 PDT.