ობიექტები თემით "G Geography. Anthropology. Recreation > GIS Technologies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 29.

ავალიანი, თემურ (2016) აჭარის სანაპირო ზონის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავქოფაშვილი, მარიკა (2013) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გეო-ეკოლოგიური პირობების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასათიანი, გიორგი (2018) დიდი შირაქის ველის პალეო-ჰიდროლოგიური ქსელის, როგორც ისტორიული გარემოს მთავარი კომპონენტის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, ნატალია (2018) პალეოგარემოს ცვლილებების კვლევა ფარავნის ტბასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰოლოცენში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, სოფიო (2018) სვანეთის კავკასიონის მყინვარების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე და მასთან ასოცირებული სტიქიური მოვლენები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგლემიანი, ქეთევან (2017) მიწისქვეშა კომუნიკაციების გეოინფორმაციული სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაშვილი, ნიკოლოზ (2016) მდ. ვერეს წყალმოვარდნა და პრევენციული ღონისძიებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, ლადო (2018) თბილისის ქვაბულის მდინარეთა წყალდიდობების და წყალმოვარდნების რისკების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარდიაშვილი, ირინე (2013) ალაზნის ჭალის ტყეების ეკოლოგიური პრობლემები ჭაურის ტყის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, გიორგი (2014) შავი ზღვის დონის ცვლილება ჰოლოცენის პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თვარაძე, ნინო (2013) მიწისძვრის ეფექტის შეფასება და მაკროსეისმური ველის აგება მოსახლეობის ინტერნეტ გამოკითხვის საფუძველზ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანაშვილი, თენგიზ (2018) აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის გაუდაბნოების ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, გოჩა (2018) ბორჯომის ხეობის ტყის ხანძრების ანალიზი დისტანციური ზონდირების საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირკიტაძე, გიორგი (2013) არადეთის ორგორას გეომორფოლოგიური გენეზისი მულტიდისციპლინარული კვლევის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჯანიძე, თამარ (2016) ურბანული გამწვანების ცვლილება დროში - თბილისის განაშენიანებული ნაწილის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლოლაძე, დავით (2018) ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის გაზომვა დაკვირვების სხვადასხვა სისტემით, მონაცემთა თავსებადობა და ცდომილების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, ვიტალი (2014) ვებ ტექნოლოგიების გამოყენების გეო-საინფორმაციო სისტემების დანერგვა და განვითარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიძე, ირაკლი (2014) წყალდიდობის მოდელირება გეო-საინფორმაციო სისტემის (GIS) გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, კონსტანტინე (2016) აერო და კოსმოსური დისტანციური ინსტრუმენტების გამოყენება მეწყრების ანალიზში (წყნეთი-ბეთანიის მეწყრის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, გიორგი (2018) გომბორის ქედის (მტკვრის ნაოჭა შეცოცებათა ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილის), აღჩაგილ-აფშერონული ასაკის ნალექების პალეოდინებების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარსია, მარიკა (2018) მდინარე დურუჯის წყალმოვარდნის მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაჭყებია, სოფიო (2018) ისტორიული და ადრე ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების კვლევა GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოსელია, ნინო (2018) სეისმური მეწყერების საშიშროების კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით (რაჭის და აჭარის მაგალითი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიშვილი, ლაშა (2013) საქართველოში თოვლის ზვავების საფრთხის შეფასება დისტანციური ზონდირების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქინქლაძე, იოსებ (2014) საქართველოს მოსახლეობის ჰიფსომეტრიული განაწილების დინამიკა XX-ში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვავილაშვილი, გიორგი (2017) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტის დეგრადაცია და მათი აღდგენითი პროცესები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცვარიანი, თეონა (2017) საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის ეკოლოგიური პრობლემების ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, ხატია (2017) ქალაქ ფოთის აკვატორიის მორფოდინამიკური პროცესების თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაზალია, რომეო (2018) კატასტროფული ჰიდროლოგიური მოვლენის მოდელირება არაგვის ხეობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 17:06:24 2019 PDT.