აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > School of Natural sciences and Engineering" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 16.

ანჯაფარიძე, ჯუანშერ (2014) ბრაუერის თეორემა უძრავი წერტილის შესახებ და მისი ზოგიერთი გეომეტრიული გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორგოძე, ტარიელ (2014) სამგანზომილებიანი ანიმაციის შექმნა კონცეფციიდან საბოლოო ვიზუალიზაციამდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჯანია, მიხეილ (2014) ფიზიკურად სწორი და მიუკერძოებელი განათების ტექნიკები რეალურად არსებული მოდელების ანიმაციის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემეტრაშვილი, ინგა (2014) ანტიკური ხანის პოლიორკეტიკა საქართველოში აღმოჩენილი მასალების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დულარიძე, ანნა (2014) ბიზანტიური კასტელუმი სოფელ კორცხელში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, გიორგი (2014) შავი ზღვის დონის ცვლილება ჰოლოცენის პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, გიორგი (2014) მონაცემების დაზიანების აღმოჩენისა და კორექციის ალგორითმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კრაწაშვილი, ალექსანდრე (2014) ფულადსაკრედიტო დაწესებულების საინფორმაციო სისტემის მოდელის აგება და კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაბაძე, მირანდა (2014) დასავლეთ საქართველოს მღვიმური ქალკოლიკური ძეგლები და მათი მიმართება ჩრდილო კავკასიასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, ვიტალი (2014) ვებ ტექნოლოგიების გამოყენების გეო-საინფორმაციო სისტემების დანერგვა და განვითარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიძე, ირაკლი (2014) წყალდიდობის მოდელირება გეო-საინფორმაციო სისტემის (GIS) გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, თამარ (2014) თანამედროვე ადამიანის მიერ ნეანდერტალელის ჩანაცვლება და გარემოპირობების ზემოქმედება ამ პროცესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, ხათუნა (2014) სამგანზომილებიანი ანიმაციური მოკლემეტრაჟიანი კლიპის შექმნის ტექნიკური ეტაპები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქინქლაძე, იოსებ (2014) საქართველოს მოსახლეობის ჰიფსომეტრიული განაწილების დინამიკა XX-ში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიოკაძე, ხათუნა (2014) სამგანზომილებიანი საავტორო ანიმაციის შექმნის ტექნიკური ეტაპები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაღანია, ნათია (2014) ტრადიციები და ინოვაციები ადრებრინჯაოდან შუაბრინჯაოზე გარდამავალ პერიოდში სამხრეთ კავკასიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 03:20:57 2018 PDT.