აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute for Modernity Studies" წლიდან 2011

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | Z
ობიექტების რაოდენობა: 5.

B

Blauvelt, Timothy (2011) "March of the Chekists: Beria's Secret Police Patronage Network and Soviet Crypto-Politics. Communist and Post-Communist Studies, 44 (1). С. 73-88. ISSN 0967067X

Z

Zedania, Giga (2011) Nationalismus und Religion in Georgien. Religion und Gesellschaft in Ost und West (6).

Zedania, Giga (2011) The Rise of Religious Nationalism in Georgia. Identity Studies, 3.

Zedania, Giga (2011) Societal Values in Georgia: Twenty Years Later. 20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusions of 1989.

Zedania, Giga (2011) "Stimme des Freundes". Freiheitsbegriff in Martin Heideggers Sein und Zeit“. Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialtheorie.

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 08:26:38 2018 PDT.