აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute for Modernity Studies" წლიდან 2010

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | K | Z
ობიექტების რაოდენობა: 7.

B

Blauvelt, Timothy (2010) Military-Civil Administration and Islam in the North Caucasus, 1858-1883. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 11 (2). С. 221-255. ISSN 0023-4826

K

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) სასწაული სარწმუნოებისაჲ ანუ სარწმუნოების სიმბოლო ძველ ქართულ თარგმანებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) კათაკმევლობისა და ნათლისღების წეს-განგებანი "კურთხევათა" უძველეს ქართულ კრებულებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) წმ. იოვანე ოქროპირის საკითხავი „წმიდისა ჟამისწირვისათჳს“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Z

Zedania, Giga (2010) ივანე ჯავახიშვილი. წინასიტყვაობა. ივანე ჯავახიშვილი. "ილიას ბიბლიოთეკა" .

Zedania, Giga (2010) ნიკლას ლუმანის "დაკვირვებანი მოდერნულობაზე". მოდერნულობის თეორიები.

Zedania, Giga (2010) მოდერნულობა: შესავალი პრობლემატიკაში. მოდერნულობის თეორიები.

ეს სია შეიქმნა: Wed Mar 20 13:19:42 2019 PDT.