აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > 4D Research Institute" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | K | T |
ობიექტების რაოდენობა: 13.

A

Abukawa, Kazuki და Yamamuro, Masumi და Kikvidze, Zaal და Asada, Akira და Chunhui, Xu და Sugimoto, Kenichi (2013) Assessing the biomass and distribution of submerged aquatic vegetation using multibeam echo sounding in Lake Towada, Japan. Limnology, 14. С. 39-42. ISSN 1439-863X

B

Butterfield, Brad და Cavieres, Lohen და Callaway, Ray და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal (2013) Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. Ecology Letters, 16. С. 478-486. ISSN 1461-0248

Butterfield, Brad და Cavieres, Lohen და Callaway, Ray და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Schöb, Christian და Xiao, Sa და Zaitchek, B. და Anthelme, F. და Björk, R. და Dickinson, K. და Gavilán, R. და Kanka, R. და Maaluf, J.-P. და Noroozi, J. და Parajuli, R. და Phoenix, G. და Reid, A. და Ridenour, W. და Wipf, S. და Zhao, L. და Brooker, Rob (2013) Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. Ecology Letters, 16. С. 478-486. ISSN 1461-0248

K

Kikvidze, Zaal და Armas, Cristina და Fukuda, Kenji და Martínez-García, Laura და Miyata, Masanori და Oda-Tanaka, Ayumi და Pugnaire, Francisco და Wu, B (2013) The role of arbuscular mycorrhizae in primary succession: differences and similarities across habitats. Web Ecology, 54. С. 279-284. ISSN 1399-1183

T

Tevzadze, Gigi (2013) Evolution of Social behavior to homo and after. Ilia State University Press, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-137-5

Tevzadze, Gigi (2013) Institutionalizing Self-reflection: from cross-cultural cooperation to cross-cultural synergy. In: The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2013; "Cultural Diplomacy & Cross Continental Cooperation: Building Bridges for a United Global Community", December 17th - 20th, 2013, Berlin, Germany. (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi (2013) ‘KPS?’: In the final analysis, what is this ‘Knight in the Panther’s Skin’? კრებული 'ზურაბ კიკნაზე - 80". (პროცესშია)

Tevzadze, Gigi (2013) Scholarly and literary reconstructions of the second part of Aristotle’s ‘Poetics’, the chance discovery by Umberto Eco of a trace of a medieval debate hitherto unknown to him, and issues of the Christian tradition of translation. კადმოსი. (პროცესშია)

Tevzadze, Gigi და Tarkhnishvili, levan (2013) Theoretical Aspects of World Value Survey: Main Principles, Challenges and Critics. Asian Social Science. , 9 (11). С. 90-106.

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ფსევდო-ბოდრიარი. მეხუთე რიგის სიმულაკრი. ჟან ბოდრიარი. სიმულაკრები და სიმულაციები..

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) "რა არის განმანათლებლობა?". რა არის განმანათლებლობა? იმანუელ კანტი, მიშელ ფუკო, 1. С. 1-18.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) ქრისტიანობის, როგორც მსოფლიო რელიგიის მდგრადობის და გავრცელების ტექნოლოგია. The Technology of the Spread and Stability of Christianity as a World Religion. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 03:05:47 2018 PDT.