აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > 4D Research Institute" წლიდან 2008

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | K | S
ობიექტების რაოდენობა: 5.

B

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal (2008) Facilitation in plant communities: the past, the present, and the future. Journal of Ecology, 96 (1). С. 18-34. ISSN 1365-2745

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal (2008) Importance: an overlooked concept in plant interaction research. Journal of Ecology, 96. С. 703-708.

K

Kikvidze, Zaal და Moya-Laraño, Jordi (2008) Unexpected failures of recommended tests in basic statistical analyses of ecological data. Web Ecology, 8. С. 67-73. ISSN 1399-1183

S

Schöb, Christian და Kammer, Peter და Kikvidze, Zaal და Choler, Philippe და Veit, Heinz (2008) Changes in species composition in alpine snowbeds with climate change inferred from small-scale spatial patterns. Web Ecology, 8. С. 142-159. ISSN 1399-1183

Shibuya, Sonomi და Kubota, Kohei და Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2008) Differential Sensitivity of Ground Beetles, Eusilpha japonica and Carabidae, to Vegetation Disturbance in an Abandoned Coppice Forest in Central Japan. Eurasian Journal of Forest Research, 11. С. 61-72. ISSN 1345-8221

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 04:19:12 2018 PDT.