აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > 4D Research Institute" წლიდან 2005

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | K
ობიექტების რაოდენობა: 4.

B

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richard (2005) The importance of importance. Oikos, 109 (1). С. 63-70. ISSN 1600-0706

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richard (2005) The importance of importance.(vol 109, pg 63, 2005). Oikos, 111. р. 208. ISSN 1600-0706

K

Kikvidze, Zaal და Khetsuriani, Liana და Kikodze, David (2005) Small-scale guild proportions and niche complementarity in a Caucasian subalpine hay meadow. Journal of Vegetation Science, 16. С. 565-570. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Brooker, Rob და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richnard და Callaway, Ray (2005) Linking patterns and processes in alpine plant communities: a global study. Ecology, 86 (6). С. 1395-1400. ISSN 0012-9658

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 04:20:18 2018 PDT.