აკად. ერთეულების დათვალიერება წლებით "Institutes > Dimitri Uznadze Institute of Psychology"

დონით მაღლა
გთხოვთ, აირჩიოთ დათვალიერების სასურველი მნიშვნელობა ქვემოთ მოყვანილი სიიდან.