აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute of Comparative Literature" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | T |
ობიექტების რაოდენობა: 5.

M

Mamatsashvili, Atinati (2013) The Otherness and Alterity in Belgian literature during the Occupation period (1940-1944)/ "უცხო" და "სხვა" ოკუპაციის პერიოდის ბელგიურ ლიტერატურაში (1940-1944). Yearbook of Comparative Literature / შედარებითი ლიტერატურის კრებული. С. 68-84.

T

Tsipuria, Bela და Mamatsashvili, Atinati (2013) შედარებითი ლიტერატურის კრებული. Ilia State University, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-185-6

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ადამიანის არსებობა: არჩევანი და თავისუფლება. შდარებითი ლიტერატურის კრებული.

ლომიძე, თამარ (2013) მახვილი ძველ ქართულში და „ვეფხისტყაოსნის“ რითმის პრობლემა. შედარებითი ლიტერატურის კრებული , 1. ISSN 978-9941-18-185-6

ლომიძე, თამარ (2013) სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“ (სემანტიკური სტრუქტურა). სემიოტიკა (13). ISSN 1512-2409

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 03:54:10 2018 PDT.