აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2017

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: K | T | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

K

Kirvalidze, Nino (2017) LINGUO-CULTURAL AND PRAGMATIC PECULIARITIES OF THE PHENOMENON OF ANGLICISATION IN GEORGIA. Journal of Teaching and Education, 06 (02). С. 269-280. ISSN 2165 - 6266

Kupatadze, Ketevan (2017) ХИМИЯ В НАУЧНО- ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЬЯХ. In: ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ: ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА; МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

T

Tsagareli, Levan (2017) Die Parodistische Repräsentation von nationalen Mythologemen in Nino Haratischwilis Roman Das achte Leben (für Brilka). In: Deutsch-Georgische Wissenschaftsbeziehungen? Partner zwischen Tradition und Innovation. DAAD-Alumnitreffen in Tiflis, 15-17 June 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2017) Grigol Robakidses Die Hüter des Grals als ein exophones Projekt. In: Deutsch-Georgische Begegnugsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts. Humboldt-Kolleg Tbilissi, 20-22 September 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2017) Künstlerinnen im Totalitarismus. Dekonstruktion der Fremdbilder in Nino Haratischwilis Roman Das achte Leben (für Brilka). In: Die transkulturellen Repräsentationen der Frau in der Literatur und Philosophie unter besonderer Berücksichtigung georgischer und österreichischer Diskurse. Internationale Tagung, 12.-13. Oktober 2017, Ilia State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2017) Zur Potenzierung der Metadiskursivität in Hanns-Joseph Ortheils Roman Im Licht der Lagune. Germanistische Studien (12). С. 95-112. ISSN 1512-3251

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან. In: საჯარო ლექცია, 16.03.2017, ილიაუნი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ნაზარლების ნაქალაქარზე ჩატარებული ქართულ-გერმანული ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში/Archaeological excavations on the Nazarlebi Settlement. ამირანი (XXX). С. 5-17. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან/From the ethnic and cultural history of the ancient population of the central Caucasus. ამირანი (XXIX). С. 53-66. ISSN 1512-0449

თევდორაძე, ნინო (2017) მხატვრული დისკურსის სტრუქტურა და მხატვრული ტექსტი როგორც მეცნიერული ანალიზისა და ემოციური რეფლექსიის ობიექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (2(58)). С. 109-112. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით და მაღლაკელიძე, შორენა და ჭიაბრიშვილი, ნინო და გახელაძე, გიორგი (2017) ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სახელმძღვანელო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ცაგარელი, ლევან (2017) ქალის სუბვერსიული ძალაუფლება ფრიდრიჰ დიურენმატის პიესაში „მოხუცი ქალის სტუმრობა“. In: „ქალურობის კონცეპტები გერმანულენოვან ლიტერატურაში“ (Weiblichkeitskonzepte in der deutschsprachigen Literatur), 17.05.2017, წიგნის სახლი „ლიგამუსი“. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 12:40:56 2018 PDT.