აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > School of Natural sciences and Engineering" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | L | O | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

გაგნიძე, ნონა (2016) კავკასიონის კახეთის სეგმენტის მაგმატიზმი და მადნიანი მინერალიზაცია. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

L

lee, Hao-Yang და Chung, Sun-Lin და Yu-Han, Chang და Okrostsvaridze, Avtandil და Javakhishvili, Zurab (2016) Magmatizm and crustal evolution in Georgian Caucasus: evidence from detrital zircons. In: Goldschmidt-2016 International Geochemical Confrence, 2016, Yokohama, Japan.

O

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Tormay, Daniel (2016) Gondvana-Derived Relicts in the Construction of the Caucasus Collisional Orogen. In: 35th International Geological Congres, სამხრეთ აფრიკა.

ბაბუაძე, გიორგი (2016) საქართველოში გავრცელებული Leishmania donovani-infantum -ის კომპლექსის მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ხათუნა (2016) კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენის მოდელირება ცენტრალური კავკასიონის ალპურ მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრატიაშვილი, ნანა (2016) კავკასიური და ალპური ჭიანჭველების (Myrmoxenus tamarae (Arnol'di, 1968), Leptothorax scamni Ruzsky, 1905, Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)) შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუნაშვილი, მაია (2016) თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედების დარღვევათა ბაზისური მექანიზმების კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკაბაძე, ანა (2016) ყბა–სახის ძვლების დეფექტების აღდგენა სამგანზომილებიანი ძვლოვანი მატრიქსის და ბარიერული მემბრანის გამოყენებით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, მარიკა (2016) ეფედრონული ენცეფალოპათია და მანგანუმური პარკინსონიზმი, მისი სამედიცინო და სოციალური ასპექტები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიტაშვილი, ნატალია (2016) უჯრედული თერაპიის ფონზე მიმდინარე ეპითელიზაციის თავისებურებანი პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ქიმიური და მექანიკური დაზიანებების დროს. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყორიაული, სოფიკო (2016) IL -10 და მეტაბოტროპული გლუტამატის რეცეპტორის ურთიერთქმედების ზოგიერთი მექანიზმი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, ბადრი (2016) საქართველოს ძველი ასტრონომიის კულტურული კონტექსტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 21:02:41 2018 PDT.