აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > School of Natural sciences and Engineering" წლიდან 2015

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | |
ობიექტების რაოდენობა: 4.

ასანიძე, ზეზვა (2015) მსხლის ქართული ჯიშების და მათი ველური წინაპრის - პანტის (Pyrus caucasica Fed.) მრავალფეროვნების და მოშინაურების პროცესის შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, მაია (2015) ატმოსფერული პარამეტრების წლიური და ნახევარწლიური ვარიაციები და მათი განმსაზღვრელი კოსმოსური ფაქტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაძე, გიორგი (2015) უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების მოდელირება და მონაცემთა ბაზის განვითარება კავკასიის ეკორეგიონისთვის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, ნათია (2015) ჰიპოთირეოზი და ნერვული უჯრედების ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 10:38:26 2018 PDT.