აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Other MA Theses" წლიდან 2010

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 41.

აბულაძე, ირმა (2010) ანთროპონიმთა ფუნქციონირების ენობრივ-პრაგმატიკული და სტილისტური თავისებურებები ინგლისურენოვან დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, თამარ (2010) მრავლობითი ანტიბიოტიკო რეზისტენტული Staphylococcus spp. შტამებისა და მათ მიმართ აქტიური ფაგების სელექცია და შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, მარიამ (2010) სოციალური მუშაკის სამსახურის როლი ფსიქიკური დაავადების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ნათია (2010) საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში; შანსები თუ პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, სვეტლანა (2010) შექსპირის „ჰამლეტი“ როგორც დასავლური კულტურის ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოგვერაძე, დიანა (2010) უპირობის მოვლენა მხატვრულ ტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბორცვაძე, ჯულიეტა (2010) გლობალიზაცია - „ერთიანი დედამიწა“ თუ „ძლიერთა ზეიმი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, მეგი (2010) სამხედრო და ეკონომიკური ფაქტორის როლი სახელმწიფოს ძლიერებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორგიაშვილი, თეონა (2010) რუსეთი - ევროპის სანდო პარტნიორი თუ კონკურენტი? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორგილაძე, ლაშა (2010) საქართველოს ევროპული არჩევანი (საქართველო–ევროკავშირის ინტეგრაციის პერსპექტივები რუსეთ–საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანელია, ია (2010) ინგლისურენოვანი პოლიტიკური დისკურსის სტილისტიკური და პრაგმატიკული ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიღმელაშვილი, გულიკო (2010) “მოდერნიზმი როგორც კულტურის ფენომენი და ქვეტექსტი ჰემინგუეის შემოქმედებაში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბაგარი, მარიკა (2010) წერის სტრატეგიები ესეს სწავლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თანდაშვილი, ნინო (2010) კითხვითობის ფუნქციურ-სემანტიკური ველი ინგლისურ ენაში და მისი პრაგმატიკული ასპექტი სამეცნიერო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თინიკაშვილი, დავით (2010) რომის კათოლიკური ეკლესიის განსხვავებული დოგმატური სწავლებანი მართლმადიდებელ ეკლესიასთან დიალოგის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლადარია, კონსტანტინე (2010) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის რეფორმა 1917–1921 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაღიძე, თინათინ (2010) ბავშვებში ნაწლავური ინფექციის გამომწვევი Klebsiella spp შტამებისა და ფაგების სელექცია და ძირითადი ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეთოდიანი, თამარ (2010) მხატვრული ტექსტის სათაური, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი, და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ბრიტანულ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ოლღა (2010) “თემატიკური ინტერესის სპექტრი ინგლისურ დრამატურგიაში, ოსკარ უაილდის და ბერნარდ შოუს შემოქმედების მიხედვით”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიძე, ლუკა (2010) მინიმალური ზედაპირები Ads x S სივრცეში და AdS / CFT შესაბამისობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მენთეშაშვილი, რუსუდან (2010) საერთაშორისო ტერორიზმი და ტერორიზმის საფრთხეები საქართველოსთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, ლია (2010) გამა-ამონოერბოს მჟავას A ტიპის რეცეპტორის γ და Δ სუბერთეულების რაოდენობრივი ცვლილებები კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეფსიური სტატუსის და მიო-ინოზიტოლით დამუშავების შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, ნინო (2010) დიალოგი, როგორც დისკუსიის წინაპირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლაშვილი, ნინო (2010) ინტერკულტურული ფაქტორი უცხო ენის შესწავლის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანდოძე, ვიოლეტა (2010) თურქეთ-ევროკავშოირის ურთიერთობები და გაწევრიანების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხოშვილი, მაია (2010) ტერორიზმის გლობალური საფრთხე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხირტლაძე, გიორგი (2010) საქართველოს პოლიტიკური პარტიები: პრობლემები და განვითარების პერსპეტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტორიაშვილი, თენგიზ (2010) ელექტრონ-პოზიტრონის, პროტონ-პროტონის (ანტიპროტონის) და პროტონ-ბირთვის დაჯახებებში დაბადებული ჰადრონების საშუალო მრავალობითობის ენერგიაზე დამოკიდებულების შედარებითი მოდელური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უსტიაშვილი, მარეხი (2010) საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები 2004-2010 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, ეკატერინე (2010) წიწილებში იმპრინტინგის პროცესში მემბრანული-მიტოქონდრიული ფრაქციის ცილოვანი სპექტრის ცვლილებების შესწავლა ორ-განზომილებიანი ელექტროფორეზის მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, ქეთევან (2010) ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველო-ევროკავშირის სამოქმედო გეგმის განხორციელება 2007-2009 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაღაშვილი-ქავთარაძე, მარინე (2010) სოციალური მუშაკის ოჯახთან მუშაობის ხანგრძლივობის როლი ეფექტური რეინტეგრაციის განხორციელების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შევარდენიძე, ნათია (2010) მხატვრული ნარატივი ტექსტის ინტერპრეტაციისთვის (ტომ ტრაიონის ”The Other” საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეროზია, თათია (2010) „გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის როლი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩეკურიშვილი, მაია (2010) საქართველოს პოლიტიკური ტრანზიცია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, ნინო (2010) მოზარდების სოციალიზაცია და დევიაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხახვიაშვილი, ცირა (2010) ლარგვისის ზატიკში (A-25) ასახული ნიკეის მსოფლიო საეკლესიო კრება და საეკლესიო კრებათა გამოსახულებანი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხმიადაშვილი, სოფიო (2010) „ ქალის მდგომარეობა ვიქტორიანული პერიოდის ინგლისში ჯეინ ოსტინის და ემილი ბრონტეს პროტაგონისტი ქალები: ელიზაბეტ ბენეტი და კეტრინ ერნშოუ“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოსიკურიძე, ქეთევან (2010) რუსეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში აგვისტოს ომის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, მაია (2010) თურქეთის საგარეო პოლიტიკა ცვლილებები თუ განგრძობადობა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანიკაშვილი, თამარ (2010) საგაზეთო პოლიტიკური ინტერვიუ როგორც სოციოკულტურული ფენომენი და მისი ენობრივ-პრაგმატიკული თავისებურებები /ინგლისური ენის მასალაზე/. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Jul 22 12:30:39 2018 PDT.