აკად. ერთეულების დათვალიერება წლებით "Institutes > Evgeny Kharadze Abastumani National Astrophysical Observatory"

დონით მაღლა
გთხოვთ, აირჩიოთ დათვალიერების სასურველი მნიშვნელობა ქვემოთ მოყვანილი სიიდან.