აკად. ერთეულებით ობიექტები "Centres > Center of Linguistic Research" წლიდან 2001

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: S |
ობიექტების რაოდენობა: 2.

S

Shaverdashvili, Ekaterine (2001) Deutsch in Georgie. Funk, Hermann; Koenig, Michael (Hg.) Kommunikative Fremdsprachendidaktik - Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Gerhard Neuner zum 60. Geburtstag. С. 206-213. ISSN 978-3-89129-808-4 •

დობორჯგინიძე, ნინო (2001) ეტიმოლოგიურ-ლექსიკოლოგიური ხასიათის კომენტარები „ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან“. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 30.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jan 17 11:41:37 2018 PST.