ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Anthelme, F."

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სტატია
ობიექტების რაოდენობა: 4.

სტატია

Cavieres, Lohen და Brooker, Rob და Butterfiled, Brad და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Pugnaire, Francisco და Schöb, Christian და Xiao, S. და Anthelme, F. და Björk, R. და Dickinson, K. და Cranston, B. და Gavilán, R. და Gutiérrez-Girón, A. და Kanka, R. და Maaluf, J.-P. და Mark, A. და Noroozi, J. და Parajuli, R. და Phoenix, G. და Reid, A. და Ridenour, W და Rixen, C. და Wipf, S. და Zhao, L. და Escudero, A. და Zaitchek, B. და Lingua, E. და Aschehoug, E. და Callaway, Ray (2014) Facilitative plant interactions and climate simultaneously drive alpine plant diversity. Ecology Letters, 17. С. 193-202. ISSN 1461-0248

Schöb, Christian და Callaway, Ray და Anthelme, F. და Brooker, Rob და Cavieres, Lohen და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Pugnaire, Francisco და Sa , Xiao და Cranston, B. და García, Mary-Carolina და Hupp, Nicole და LLambi, Luis D და Lingua, Emanuele და Zhao, L. და Reid, A. და Butterfield, Brad (2014) The context dependence of beneficiary feedback effects on benefactors in plant facilitation. New Phytologist, 204. С. 386-396.

Schöb, Christian და Michalet, Richard და Cavieres, Lohen და Pugnaire, Francisco და Brooker, Rob და Butterfield, Brad და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Sa, Xiao და Al Hayek, Patrick და Anthelme, F. და Cranston, B. და García, Mary-Carolina და Le Bagousse-Pinguet, Yoann და Reid, A. და le Roux, Peter და Lingua, Emanuele და Nyakatya, Mawethu J. და Touzard, Blaise და Zhao, L. და Callaway, Ray (2014) A global analysis of bidirectional interactions in alpine plant communities shows facilitators experiencing strong reciprocal fitness costs. New Phytologist, 202. С. 95-105.

Butterfield, Brad და Cavieres, Lohen და Callaway, Ray და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Schöb, Christian და Xiao, Sa და Zaitchek, B. და Anthelme, F. და Björk, R. და Dickinson, K. და Gavilán, R. და Kanka, R. და Maaluf, J.-P. და Noroozi, J. და Parajuli, R. და Phoenix, G. და Reid, A. და Ridenour, W. და Wipf, S. და Zhao, L. და Brooker, Rob (2013) Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. Ecology Letters, 16. С. 478-486. ISSN 1461-0248

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 12:27:09 2019 PST.