ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Amiranashvili, I"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 1.

სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება

Berishvili, E და Kakabadze, Zurab და Shatirishvili, G და Loladze, G და Mardaleishvili, K და Amiranashvili, I (2013) CORRECTION OF DIABETES BY SYNGENIC MINIMAL MASS ISLET TRANSPLANTATION INTO THE SMALL INTESTINAL SUBMUCOSA. In: 16th Congress of the European Society for Organ Transplantation, September 8 - 11, 2013, Vienna, Austria.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 23:18:15 2019 PST.