ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Adler, Daniel"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 7.

სტატია

Pinhasi, Ron და Nioradze, Medea და Tushabramishvilli, Nikoloz და Lordkipanidze, David და Pleurdeau, David და Moncel, Marie-Helene და Adler, Daniel და Stringer, Christofer და Higham, Thomas (2012) New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region. Journal of Human Evolution, 63 (6). С. 770-780. ISSN 00472484

Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer და Belfer-Cohen, Anna და Tushabramishvili, Nikoloz და Boaretto, Elisabetta და Mercier, Norbert და Valladas, Helene და Rink, Jack W. (2011) Dating the demise: Neandertal extinction and the establishment of modern humans in the southern Caucasus. Journal of Human Evolution, 55 (5). С. 817-833. ISSN 00472484, 10958606

Mercier, Norbert და Valladas, Helene და Meignen , Liliane და Joron, Jean-Louis და Tushabramishvili, Nikoloz და Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer (2010) Dating the early Middle Palaeolithic Laminar Industry from Djruchula cave, Republic of Georgia. Paleorient, 36 (2). С. 163-173. ISSN 0153-9345

Adler, Daniel და Bar-Oz, Guy და Vekua, Abesalom და Tushabramishvili, Nikoloz (2004) PALAEOLITHIC HUNTING PRACTICES ОХОТНИКИ ПАЛЕОЛИТА. Caucasus Environment, Природа Кавказа , 2 (7). С. 52-55. ISSN 1512-424X

Tushabramishvili, Nikolaz და Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer და Belfer-Cohen, Anna (2003) Current Middle & Upper Palaeolithic Research in the Southern Caucasus. Antiquity, 077 (295). С. 294-295.

წიგნების განყოფილება

Bar-Oz, Guy და Adler, Daniel და Vekua, Abesalom და Meshvelian, Tengiz და Tushabramishvili, Nikoloz და Belfer-Cohen, Anna და Bar-Yosef, Ofer (2004) Faunal Exploitation Patterns along the Slopes of the Caucasus during the Late and Early Upper Paleolithic. In: Colonization, Migration and Marginal Areas. A Zoooarchaeological approach. ICAZ . Oxbow Books, Oxford, С. 46-54. ISBN 1 84217 114 3

Adler, Daniel და Tushabramishvili, Nikoloz (2004) MIDDLE PALAEOLITHIC PATTERNS OF SETTLEMENT AND SUBSISTENCE IN THE SOUTHERN CAUCASUS. In: Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Kerns Verlag, Tubingen, С. 91-132. ISBN 3-935751-01-X

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 14:57:36 2019 PST.